Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 186/2019/DSOZ

31-12-2019

zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji  umów rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 31.12.2019 00:00
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności