Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 190/2021/DGL

26-11-2021

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 26.11.2021 15:36
Źródło: Departament Gospodarki Lekami
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności