Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 196/2020/DGL

11-12-2020

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 11.12.2020 15:41
Źródło: Departament Gospodarki Lekami
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności