Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 203/2021/DSOZ

17-12-2021

zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 17.12.2021 16:30
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności