Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 206/2020/DGL

28-12-2020

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 28.12.2020 16:25
Źródło: Departament Gospodarki Lekami
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności