Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 2/2021/DSOZ

05-01-2021

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 05.01.2021 13:23
Aktualizacja informacji: 05.01.2021 17:02
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności