Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 25/2004

02-03-2005

Zarządzenie Nr 25/2004
z dnia 13 października 2004 r.
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie przyjęcia "Informacji o warunkach zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze" oraz "wzoru umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze"

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i pkt 25, art. 159 ust. 2, w związku z art. 249 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się:

1) "Informację o warunkach zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze", stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) "wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze", stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

Informację o warunkach zawarcia umowy oraz wzór umowy, o których mowa w §1, stosuje się do zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, dotyczących świadczeń udzielanych od 1 stycznia 2005 r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller


źródło - Biuro Organizacyjno-Prawne
Dodany: 2.03.2005 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 13.05.2005 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności