Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 26/2004

02-03-2005

Zarządzenie Nr 26/2004
z dnia 13 października 2004 r.
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 25, art. 146 pkt 2, w związku z art. 249 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się kryteria oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Kryteria oceny ofert, o których mowa w § 1, stosuje się do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, dotyczących świadczeń udzielanych od 1 stycznia 2005 r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller


źródło - Biuro Organizacyjno-Prawne
Dodany: 2.03.2005 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 10.03.2005 r. Norbert Tyszka

Pliki do pobrania

Wszystkie aktualności