Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie nr 26/2005

10-05-2005

Zarządzenie nr 26/2005
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 31 marca 2005 r.

zmieniające zarządzenie Nr 18/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do przedłużenia realizacji programów profilaktycznych zleconych przez Ministra Zdrowia.

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135), zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 18/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do przedłużenia realizacji programów profilaktycznych zleconych przez Ministra Zdrowia, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1 wyrazy "do dnia 20 marca 2005 r." zastępuje się wyrazami "do dnia 11 kwietnia 2005 r.",

2) w § 2 w ust. 1 wyrazy "do dnia 4 kwietnia 2005 r." zastępuje się wyrazami "do dnia 14 kwietnia 2005 r.",

3) w § 2 w ust. 2 wyrazy "do dnia 8 kwietnia 2005 r." zastępuje się wyrazami "do dnia 14 kwietnia 2005 r.",

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 20 marca 2005 r.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller


źródło - Biuro Organizacyjno-Prawne
Dodany: 10.05.2005 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 10.05.2005 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności