Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie nr 26/2005

10-05-2005

Zarządzenie nr 26/2005
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 31 marca 2005 r.

zmieniające zarządzenie Nr 18/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do przedłużenia realizacji programów profilaktycznych zleconych przez Ministra Zdrowia.

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135), zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 18/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do przedłużenia realizacji programów profilaktycznych zleconych przez Ministra Zdrowia, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1 wyrazy "do dnia 20 marca 2005 r." zastępuje się wyrazami "do dnia 11 kwietnia 2005 r.",

2) w § 2 w ust. 1 wyrazy "do dnia 4 kwietnia 2005 r." zastępuje się wyrazami "do dnia 14 kwietnia 2005 r.",

3) w § 2 w ust. 2 wyrazy "do dnia 8 kwietnia 2005 r." zastępuje się wyrazami "do dnia 14 kwietnia 2005 r.",

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 20 marca 2005 r.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller


źródło - Biuro Organizacyjno-Prawne
Dodany: 10.05.2005 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 10.05.2005 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności