Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie nr 28/2005

10-05-2005

Zarządzenie nr 28/2005
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 21 kwietnia 2005 r.

w sprawie przyjęcia do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia "Procedury postępowania w zakresie tworzenia planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia, jego zatwierdzania i dokonywania zmian w trakcie jego realizacji".

Na podstawie art. 102 ust 1 i ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135), zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia "Procedurę postępowania w zakresie tworzenia planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia, jego zatwierdzania i dokonywania zmian w trakcie jego realizacji".

§ 2.

Procedura o której mowa w § 1 stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3.

Komórką odpowiedzialną za wprowadzenie do stosowania "Procedury postępowania w zakresie tworzenia planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia, jego zatwierdzania i dokonywania zmian w trakcie jego realizacji" jest Biuro Administracyjne Centrali Funduszu.

§ 4.

Zarządzenie ma zastosowanie od 1 stycznia 2005 roku.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller


źródło - Biuro Organizacyjno-Prawne
Dodany: 10.05.2005 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 15.12.2005 r. Aneta Styrnik
Wszystkie aktualności