Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie nr 28/2005

10-05-2005

Zarządzenie nr 28/2005
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 21 kwietnia 2005 r.

w sprawie przyjęcia do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia "Procedury postępowania w zakresie tworzenia planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia, jego zatwierdzania i dokonywania zmian w trakcie jego realizacji".

Na podstawie art. 102 ust 1 i ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135), zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia "Procedurę postępowania w zakresie tworzenia planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia, jego zatwierdzania i dokonywania zmian w trakcie jego realizacji".

§ 2.

Procedura o której mowa w § 1 stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3.

Komórką odpowiedzialną za wprowadzenie do stosowania "Procedury postępowania w zakresie tworzenia planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia, jego zatwierdzania i dokonywania zmian w trakcie jego realizacji" jest Biuro Administracyjne Centrali Funduszu.

§ 4.

Zarządzenie ma zastosowanie od 1 stycznia 2005 roku.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller


źródło - Biuro Organizacyjno-Prawne
Dodany: 10.05.2005 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 15.12.2005 r. Aneta Styrnik
Wszystkie aktualności