Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 29/2021/DGL

11-02-2021

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 11.02.2021 16:04
Źródło: Departament Gospodarki Lekami
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności