Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie nr 31/2005

18-05-2005

Zarządzenie nr 31/2005
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 13 maja 2005 r.

w sprawie połączenia niektórych komórek organizacyjnych w Podlaskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie § 7 ust 4 statutu Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. Nr 213, poz. 2161), zarządzam co następuje:

§ 1

W Podlaskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia łączy się następujące komórki organizacyjne:

1) Wydział Organizacyjno-Prawny, Wydział Spraw Pracowniczych i Wydział Administracyjny.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller


źródło - Biuro Organizacyjno-Prawne
Dodany: 18.05.2005 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 20.05.2005 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności