Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 3/2020/DAiI

10-01-2020

zmieniające zarządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 10.01.2020 11:19
Źródło: Departament Analiz i Innowacji
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności