Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 37/2005

20-06-2005

Zarządzenie Nr 37/2005
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 17 czerwca 2005 r.

w sprawie połączenia niektórych komórek organizacyjnych w Łódzkim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie § 7 ust. 4 statutu Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. Nr 213, poz. 2161), zarządzam, co następuje:

§ 1

W Łódzkim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia łączy się następujące komórki organizacyjne:

1. Wydział Monitorowania Świadczeń Opieki Zdrowotnej z Wydziałem Kontroli. Połączona komórka organizacyjna otrzymuje nazwę Wydział Monitorowania Świadczeń Opieki Zdrowotnej i Kontroli.

2. Wydział Organizacyjno - Prawny z Wydziałem Administracyjnym. Połączona komórka organizacyjna otrzymuje nazwę Wydział Organizacyjno - Prawny.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller


źródło - Biuro Organizacyjno-Prawne
Dodany: 20.06.2005 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 26.08.2005 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności