Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 40/2021/BK

04-03-2021

w sprawie sposobu i trybu rozliczania przez Narodowy Fundusz Zdrowia dotacji z budżetu państwa na finansowanie leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przysługujących bezpłatnie świadczeniobiorcom po ukończeniu 75. roku życia.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 04.03.2021 14:52
Aktualizacja informacji: 04.03.2021 17:10
Źródło: Biuro Księgowości
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności