Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 41/2005

05-07-2005

Zarządzenie Nr 41/2005
z dnia 1 lipca 2005 r.
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie ustalenia procentowego wskaźnika lekarzy udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, których ordynacja lekarska podlega kontroli w roku 2005.

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210 poz. 2135), zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się plany kontroli ordynacji lekarskiej obejmującej m.in. kontrolę dokumentacji medycznej prowadzonej przez lekarzy udzielających świadczeń opieki zdrowotnej obejmujące nie mniej niż 1 % lekarzy udzielających tych świadczeń na terenie każdego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

2. Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do dostosowania obowiązujących planów kontroli dokumentacji medycznej lekarzy ustalonych na rok 2005 do wskaźnika wymienionego w ust. 1 do dnia 15 lipca 2005r.

3. Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do przekazania do Departamentu Gospodarki Lekami Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w terminie do dnia 31 lipca 2005r zmodyfikowanych planów kontroli ordynacji lekarskiej.

§ 2.

Do wykonania przepisów zarządzenia zobowiązuje się Dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2005r.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller


źródło - Departament Gospodarki Lekami
Dodany: 5.07.2005 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 11.07.2005 r. Michał Rabikowsk
Wszystkie aktualności