Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 41/2020/DAiI

20-03-2020

zmieniające zarządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Florek
Publikacja informacji: 20.03.2020 15:16
Źródło: Departament Analiz i Innowacji
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności