Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 43/2004

10-12-2004

Zarządzenie Nr 43/2004
z dnia 26 listopada 2004 r.
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie określenia sposobu podziału środków finansowych na świadczenia opieki zdrowotnej realizowane w ramach programów terapeutycznych (lekowych) związanych z leczeniem immunosupresyjnym po przeszczepieniu narządu unaczynionego lub szpiku oraz leczeniem niedoboru wzrostu u dzieci i młodzieży.

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 1 i 2 oraz 117 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135)

zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Środki finansowe, na realizację w 2005 r. - leczenia immunosupresyjnego po przeszczepieniu narządu unaczynionego lub szpiku na podstawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - w ramach programów:

1) "Immunosupresja po przeszczepie alogenicznym szpiku od rodzeństwa identycznego w (HLA)";

2) "Immunosupresja po przeszczepie alogenicznym szpiku od dawcy alternatywnego";

3) "Immunosupresja po przeszczepie wątroby";

4) "Immunosupresja po przeszczepie nerki";

5) "Immunosupresja po przeszczepie nerki i trzustki";

6) "Immunosupresja po przeszczepie serca";

7) "Immunosupresja po przeszczepie płuca";

8) "Immunosupresja po przeszczepie serca i płuca";

w kwocie 76,5 mln złotych wg podziału określonego w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia z przeznaczeniem na zakontraktowanie świadczeń na okres I półrocza 2005 roku, są przewidziane w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2005 r., w części dotyczącej Centrali, w "Planie kosztów świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych oraz kosztów administracyjnych na 2005 r", w poz. B2.3 - "lecznictwo szpitalne". Pozostałe 76,5 mln złotych przeznaczonych na finansowanie tego leczenia w II półroczu 2005r pozostaje w planie finansowym Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, w części dotyczącej Centrali, w "Planie kosztów świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych oraz kosztów administracyjnych na 2005 r.", w poz. B2.3 - "lecznictwo szpitalne".

2. Środki finansowe na realizację w 2005 r. - leczenia niedoboru wzrostu u dzieci i młodzieży na podstawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - w ramach programów:

1) "Niedobór wzrostu u dzieci i młodzieży (SNP)";

2) "Niedobór wzrostu u dzieci i młodzieży (ZT)";

3) "Niedobór wzrostu u dzieci i młodzieży (PNN)";

4) "Niedobór wzrostu u dzieci i młodzieży (SNP), (ZT), (PNN)";

w kwocie 30 mln złotych wg podziału określonego w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, są przewidziane w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2005 r, w części dotyczącej Centrali, w "Planie kosztów świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych oraz kosztów administracyjnych na 2005 r.", w poz. B2.3 - "lecznictwo szpitalne".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller


źródło - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Dodany: 10.12.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 2.03.2005 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności