Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 45/2005

12-08-2005

Zarządzenie Nr 45/2005
z dnia 12 lipca 2005 r.
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

zmieniające zarządzenie Nr 7/2004 z dnia 13 października 2004 r. w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie: ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne współfinansowane".

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i pkt 25 oraz art. 146 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135), zarządza się, co następuje

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Nr 7/2004 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 października 2004 r. w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie: ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne współfinansowane", dodaje się punkt 2.3 w brzmieniu: "2.3 Nie podlegają rozliczaniu poprzez sumowanie odrębne świadczenia z Katalogu ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych współfinansowanych (załącznik nr. 3) wykonywane w ramach jednego procesu diagnostycznego prowadzonego u tego samego pacjenta należące do następujących grup:

  • gastroskopia diagnostyczna, gastroskopia diagnostyczna z biopsją, gastroskopia diagnostyczna z wykonaniem testu ureazowego;
  • rezonans magnetyczny - badanie podstawowe, rezonans magnetyczny - badanie sekwencyjne z kontrastem;
  • tomografia komputerowa - badanie podstawowe, tomografia komputerowa - badanie z kontrastem, tomografia komputerowa - badanie dwufazowe.

Rozliczeniu podlega to badanie z danej grupy, które zakończone zostało uzyskaniem ostatecznego wyniku lub najwyżej wycenione.
Sumowaniu podlegają jedynie badania dotyczące różnych układów lub okolic topograficznych ciała".

§ 2.

Zobowiązuje się dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia zmian, o których mowa w § 1, w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2005 r, z wyjątkiem § 2, który wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller


źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 12.08.2005 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 16.08.2005 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności