Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 45/2009/DSOZ

05-10-2009

Zarządzenie Nr 45/2009/DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia   5 października   2009 r.

w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm. 1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.

2. Wzór umowy upoważniającej do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

Przepisy zarządzenia stosuje się do umów upoważniających do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia zawartych po dniu wejścia w życie zarządzenia.

§ 3.

Prezes
Narodowego Fundusz Zdrowia

Jacek Paszkiewicz


źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 5.10.2009 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 5.10.2009 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności