Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 45/2009/DSOZ

05-10-2009

Zarządzenie Nr 45/2009/DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia   5 października   2009 r.

w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm. 1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.

2. Wzór umowy upoważniającej do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

Przepisy zarządzenia stosuje się do umów upoważniających do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia zawartych po dniu wejścia w życie zarządzenia.

§ 3.

Prezes
Narodowego Fundusz Zdrowia

Jacek Paszkiewicz


źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 5.10.2009 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 5.10.2009 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności