Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 49/2004

27-12-2004

Zarządzenie Nr 49/2004
z dnia 24 grudnia 2004 r.
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie utworzenia delegatur w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie § 7 ust. 6 statutu Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. Nr 213, poz. 2161), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Tworzy się następujące delegatury oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia:

1) w Dolnośląskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibami w:
a) Jeleniej Górze,
b) Legnicy,
c) Wałbrzychu;

2) w Kujawsko-Pomorskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibami w:
a) Toruniu,
b) Włocławku;

3) w Lubelskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibami w:
a) Białej Podlaskiej,
b) Chełmie,
c) Zamościu;

4) w Lubuskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim;

5) w Łódzkim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibami w:
a) Piotrkowie Trybunalskim,
b) Sieradzu,
c) Skierniewicach;

6) w Małopolskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibami w:
a) Nowym Sączu,
b) Nowym Targu,
c) Tarnowie;

7) w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibami w:
a) Ciechanowie,
b) Ostrołęce,
c) Płocku,
d) Radomiu,
e) Siedlcach;

8) w Podlaskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibami w:
a) Łomży,
b) Suwałkach;

9) w Pomorskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Słupsku;

10) w Śląskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibami w:
a) Bielsku-Białej,
b) Częstochowie,
c) Dąbrowie Górniczej,
d) Gliwicach,
e) Rybniku;

11) w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibami w:
a) Elblągu,
b) Ełku;

12) w Wielkopolskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibami w:
a) Kaliszu,
b) Koninie,
c) Lesznie,
d) Pile;

13) w Zachodniopomorskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Koszalinie.

§ 2.

1. Zadania tworzonych delegatur, obszar działania oraz strukturę wewnętrzną określają właściwe regulaminy organizacyjne oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia nadane przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich zgodnie z § 9 statutu Narodowego Funduszu Zdrowia.

2. Do czasu wydania regulaminów, o których mowa w ust. 1, stosuje się § 10 statutu Narodowego Funduszu Zdrowia.

3. Delegatury utworzone na podstawie uchwały Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 60/2003 z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie utworzenia delegatur Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, zmienionej uchwałą Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 252/2003 z dnia 16 października 2003 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia delegatur Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz na podstawie uchwały Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 80/2003 z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie utworzenia delegatur w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia, stają się delegaturami utworzonymi na mocy niniejszego zarządzenia.

4. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się dyrektorom oddziałów wojewódzkich.

§ 3.

Tracą moc uchwały Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 60/2003 z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie utworzenia delegatur Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Nr 80/2003 z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie utworzenia delegatur w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Nr 252/2003 z dnia 16 października 2003 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia delegatur Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller


źródło - Gabinet Prezesa NFZ
Dodany: 27.12.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 2.03.2005 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności