Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 49/2005

26-07-2005

Zarządzenie Nr 49/2005
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 26 lipca 2005 r.

zmieniające zarządzenie nr 8/2004 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia
13 października 2004 r. w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne" oraz zarządzenie Nr 5/2004 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 października 2004 r. w sprawie przyjęcia wzorów umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 2005 r.

Na podstawie art. 146 w związku z art. 102 ust. 5 pkt 21 i pkt 25 oraz art. 107 ust. 5 pkt 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210 poz. 2135), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Opis programów terapeutycznych:

1) "Leczenie raka jelita grubego irinotekanem",
2) "Leczenie złośliwych glejaków mózgu temozolamidem",
3) Leczenie chorych z rozpoznaniem reumatoidalnego zapalenia stawów o ciężkim przebiegu z zastosowaniem blokerów TNF",
4) "Leczenie chorych z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B (HBV) i typu C (HCV)",
5) "Leczenie toksyną botulinową dystonii mięśniowych oraz mózgowego porażenia dziecięcego"
określone w załączniku do katalogu świadczeń terapeutycznych (lekowych), o którym mowa w "Katalogu świadczeń terapeutycznych (lekowych)" stanowiącym załącznik nr 3 do "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne", otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zobowiązuje się dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia zmian, o których mowa w § 1 w umowach o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia oraz uwzględniania wprowadzonych zmian w umowach zawieranych po tej dacie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2005 r.

 

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller


źródło - Departament Gospodarki Lekami
Dodany: 26.07.2005 r. Aneta Styrnik
Ostatnio zapisany: 30.08.2005 r. Norbert Tyszka

Pliki do pobrania

Wszystkie aktualności