Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 50/2004

03-01-2005

Zarządzenie Nr 50/2004
z dnia 27 grudnia 2004 r.
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie przyjęcia do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia wzoru deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, wzoru deklaracji wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz wzoru deklaracji wyboru położnej podstawowej opieki zdrowotnej

Na postawie art. 102 ust. 1 i ust. 5 pkt 25 oraz art. 56 w związku z art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135),

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia wzór deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia wzór deklaracji wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Przyjmuje się do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia wzór deklaracji wyboru położnej podstawowej opieki zdrowotnej, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr 205/2003 z dnia 11 września 2003r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia wzoru deklaracji wyboru lekarza/pielęgniarki/położnej podstawowej opieki zdrowotnej oraz wzoru rezygnacji z wyboru lekarza/pielęgniarki/położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005r.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller


źródło - Biuro Organizacyjno-Prawne
Dodany: 3.01.2005 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 2.03.2005 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności