Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 50/2005

03-08-2005

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i pkt 25, oraz art. 146 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135),

zarządza się, co następuje:

§ 1.

"Wykaz jednostek chorobowych kwalifikowanych do poszczególnych rodzajów rehabilitacji finansowanych przez NFZ" stanowiący załącznik nr reh 1 do "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: rehabilitacja lecznicza" przyjętych zarządzeniem Nr 10/2004 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 października 2004r. w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: rehabilitacja lecznicza", otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zobowiązuje się dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia zmian wynikających ze zmienionego "Wykazu jednostek chorobowych kwalifikowanych do poszczególnych rodzajów rehabilitacji finansowanych przez NFZ", o których mowa w § 1, w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: rehabilitacja lecznicza, zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia oraz uwzględnienia wprowadzonych zmian w umowach zawieranych po tej dacie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 sierpnia 2005 roku.

Jerzy Miller

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia


źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 3.08.2005 r. Aneta Styrnik
Ostatnio zapisany: 30.08.2005 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności