Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 5/2005

19-01-2005

Zarządzenie Nr 5/2005
z dnia 17 stycznia 2005 r.
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie połączenia niektórych komórek organizacyjnych w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie § 7 ust. 4 statutu Narodowego Funduszu Zdrowia stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz.U. Nr 213 poz. 2161), zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Warmińsko-Mazurskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia łączy się następujące komórki organizacyjne

1) Wydział Organizacyjno-Prawny z Wydziałem Spraw Pracowniczych, połączona komórka otrzymuje nazwę Wydział Organizacyjno-Prawny i Spraw Pracowniczych;

2) Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej z Wydziałem Gospodarki Lekami, połączona komórka otrzymuje nazwę Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej i Gospodarki Lekami.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller


źródło - Biuro Organizacyjno-Prawne
Dodany: 19.01.2005 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 21.02.2005 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności