Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 53/2005

30-08-2005

Zarządzenie Nr 53/2005
z dnia 26 sierpnia 2005 r.
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie połączenia niektórych komórek organizacyjnych w Lubuskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie § 7 ust. 4 statutu Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. Nr 213, poz. 2161), zarządzam, co następuje:

§ 1

W Lubuskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia łączy się następujące komórki organizacyjne:

1. Wydział Organizacyjno-Prawny z Wydziałem Spraw Pracowniczych oraz Zespołem Radców Prawnych. Połączona komórka organizacyjna otrzymuje nazwę Wydział Organizacyjno-Prawny i Spraw Pracowniczych.

2. Wydział Administracyjny z Wydziałem Informatyzacji. Połączona komórka organizacyjna otrzymuje nazwę Wydział Informatyzacji i Administracji.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller


źródło - Biuro Organizacyjno-Prawne
Dodany: 30.08.2005 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 30.08.2005 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności