Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 56/2020/DGL

10-04-2020

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 10.04.2020 15:41
Źródło: Departament Gospodarki Lekami
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności