Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 59/2013/DGL

15-10-2013

Zarządzenie Nr 59/2013/DGL
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 15 października 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe)

§ 1.

W zarządzeniu Nr 27/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe), zmienionym zarządzeniem Nr 42/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 lipca 2012 r., zarządzeniem Nr 66/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 października 2012 r., zarządzeniem Nr 95/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r., zarządzeniem Nr 3/2013/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 lutego 2013 r., zarządzeniem Nr 8/2013/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 marca 2013 r., zarządzeniem Nr 19/2013/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2013 r., zarządzeniem Nr 29/2013 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 maja 2013 r., zarządzeniem Nr 42/2013 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2013 r. oraz zarządzeniem Nr 48/2013 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 września 2013 r, wprowadza się następujące zmiany:

1) w Wymaganiach wobec świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu programów zdrowotnych (lekowych), stanowiących załącznik nr 3 do zarządzenia, w części A - Programy lekowe,  w l.p. 40 treść wiersza otrzymuje brzmienie:
"40. PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS";

2) w Wykazie programów zdrowotnych (lekowych), stanowiącym załącznik nr 4 do zarządzenia, w części A - Programy lekowe:

a) w l.p. 23 treść kolumn 1-6 otrzymuje brzmienie:    
"| 23 | 03.0000.323.02 | B.23. | E 75.2 | Leczenie choroby Gaucher'a | IMIGLUCERAZA |",

b) w l.p. 40 treść kolumn 1-6 otrzymuje brzmienie:
"| 40  | 03.0000.340.02 | B.40. | P 07.2, P 27.1 | Profilaktyka zakażeń wirusem RS | PALIWIZUMAB |".

§ 2.

Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 lipca 2013 r.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Agnieszka Pachciarz


źródło - Departament Gospodarki Lekami
Dodany: 15.10.2013 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 15.10.2013 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności