Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 59/2021/DGL

01-04-2021

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 01.04.2021 14:49
Źródło: Departament Gospodarki Lekami
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności