Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 64/2020/DAiI

29-04-2020

zmieniające zarządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 29.04.2020 13:03
Źródło: Departament Analiz i Strategii
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności