Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 66/2006

05-09-2006

Zarządzenie Nr 66/2006
z dnia 5 września 2006 r.
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2006 rok

Na podstawie art. 124 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1.

W planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2006 rok, zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 20 września 2005 r. (z późn. zm.), zmniejsza się pozycję B1 "obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną" z kwoty 364 101 tys. zł do kwoty 0 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie pozycji B2 "koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych" w planach oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia, z czego:

Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
o kwotę 27 338 tys. zł;

Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
o kwotę 19 836 tys. zł;

Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
o kwotę 20 554 tys. zł;

Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
o kwotę 8 632 tys. zł;

Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
o kwotę 24 596 tys. zł;

Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
o kwotę 31 185 tys. zł;

Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
o kwotę 56 556 tys. zł;

Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
o kwotę 8 786 tys. zł;

Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
o kwotę 17 373 tys. zł;

Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
o kwotę 11 332 tys. zł;

Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
o kwotę 19 560 tys. zł;

Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
o kwotę 46 407 tys. zł;

Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
o kwotę 11 590 tys. zł;

Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
o kwotę 12 209 tys. zł;

Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
o kwotę 32 124 tys. zł;

Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
o kwotę 16 023 tys. zł.

§ 2.

Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2006 rok uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1 stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller

 


źródło - Departament Ekonomiczno-Finansowy
Dodany: 5.09.2006 r. Piotr Kalinowski
Ostatnio zapisany: 5.09.2006 r. Piotr Kalinowski
Wszystkie aktualności