Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 69/2005

06-10-2005

Zarządzenie Nr 69/2005
z dnia 5 października 2005 r.
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie połączenia niektórych komórek organizacyjnych w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie § 7 ust. 4 statutu Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. Nr 213, poz. 2161, z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

W Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia łączy się następujące komórki organizacyjne:

1. Wydział Administracyjny z Wydziałem Organizacyjno-Prawnym oraz Wydziałem Spraw Pracowniczych. Połączona komórka organizacyjna otrzymuje nazwę Wydział Administracyjny.

2. Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej z Wydziałem Kontroli. Połączona komórka organizacyjna otrzymuje nazwę Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej i Kontroli.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller


źródło - Biuro Prawne
Dodany: 6.10.2005 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 6.10.2005 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności