Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 72/2005

12-10-2005

Zarządzenie Nr 72/2005
z dnia 11 października 2005 r.
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie zatwierdzenia do realizacji programu zdrowotnego pt. "Lubelski regionalny program profilaktyki gruźlicy".

Na podstawie art. 48 ust.1 i art. 102 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się do realizacji przez Lubelski Oddział Wojewódzki w roku 2005 program zdrowotny pt. "Lubelski regionalny program profilaktyki gruźlicy", zwany dalej "Programem", stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia przeprowadzi postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, określonych w Programie, na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

§ 3.

Program będzie finansowany z własnych środków Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, w ramach planu finansowego oddziału na 2005 r.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller


źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 12.10.2005 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 13.10.2005 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności