Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 72/2005

12-10-2005

Zarządzenie Nr 72/2005
z dnia 11 października 2005 r.
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie zatwierdzenia do realizacji programu zdrowotnego pt. "Lubelski regionalny program profilaktyki gruźlicy".

Na podstawie art. 48 ust.1 i art. 102 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się do realizacji przez Lubelski Oddział Wojewódzki w roku 2005 program zdrowotny pt. "Lubelski regionalny program profilaktyki gruźlicy", zwany dalej "Programem", stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia przeprowadzi postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, określonych w Programie, na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

§ 3.

Program będzie finansowany z własnych środków Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, w ramach planu finansowego oddziału na 2005 r.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller


źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 12.10.2005 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 13.10.2005 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności