Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 91/2021/DGL

14-05-2021

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 14.05.2021 12:56
Źródło: Departament Gospodarki Lekami
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności