Dla Świadczeniodawcy

Komunikat SWIAD

Ogólny opis

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21, 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm. Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia szczegółowy komunikat sprawozdawczych XML dotyczący świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych.

Lista zarządzeń

Zarządzenie nr 164/2023/DI

13.11.2023
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia jednolitego pliku sprawozdawczego w postaci szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML

Zarządzenie Nr 23/2023/DI

31.01.2023
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia jednolitego pliku sprawozdawczego w postaci szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML

Zarządzenie Nr 113/2019/DI

26.08.2019
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia jednolitego pliku sprawozdawczego w postaci szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML
Zobacz więcej

Lista komunikatów SWIAD

Komunikat dla świadczeniodawców

22.02.2024
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie sprawozdawania danych w elemencie personel-real i calk-personel-real (dotyczy komunikatu SWIAD)

Komunikat w sprawie sprawozdawania komunikatem XML SWIAD danych o wykonanych zalecanych szczepieniach ochronnych w aptekach.

19.12.2023
doprecyzowanie opisu atrybutu komunikatu XML SWIAD (bez zmiany wersji komunikatu)

Komunikat dla świadczeniodawców i twórców oprogramowania

28.04.2023
Ważne elementy SWIAD-a przy sprawozdawaniu grup w stomatologii
Zobacz więcej