Dla Świadczeniodawcy

Komunikat KOL

Opis ogólny

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm. Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia komunikat KOL oraz opis interfejsu dostępowego KOLCE dotyczące komunikacji aplikacji świadczeniodawcy z aplikacją AP-KOLCE w zakresie przekazywania danych dotyczących list oczekujących.