Dla Świadczeniodawcy

Komunikat KOL

Opis ogólny

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia komunikat KOL oraz opis interfejsu dostępowego KOLCE dotyczące komunikacji aplikacji świadczeniodawcy z aplikacją AP-KOLCE w zakresie przekazywania danych dotyczących list oczekujących.