Dla Świadczeniodawcy

Komunikat e-Faktury (e-faktura, e-rachunek)

Ogólny opis

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) w zw. z § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie Systemu Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia (Dz. U. poz. 514) Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia szczegółowy komunikat sprawozdawczych XML dotyczący przekazywania dokumentów rozliczeniowych w postaci dokumentu elektronicznego.

Lista zarządzeń

Zarządzenie Nr 39/2022/DI

31.03.2022
w sprawie szczegółowego komunikatu XML dotyczącego przekazywania dokumentów rozliczeniowych w postaci dokumentu elektronicznego

Zarządzenie Nr 100/2017/DI

29.09.2017
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego komunikatu XML dotyczącego przekazywania dokumentów rozliczeniowych w postaci dokumentu elektronicznego

Zarządzenie Nr 56/2014/DI

29.08.2014
Zarządzenie Nr 56/2014/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego komunikatu XML dotyczącego przekazywania dokumentów rozliczeniowych w postaci dokumentu elektronicznego.
Zobacz więcej