Dla Świadczeniodawcy

Komunikat REF/R_UMX

Ogólny opis

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia szczegółowy komunikat sprawozdawczych XML dotyczący deklaracji POZ/KAOS, zwrotnych wyników weryfikacji deklaracji POZ/KAOS, zwrotnego rozliczenia deklaracji POZ/KAOS.

Lista zarządzeń

Zarządzenie Nr 39/2022/DI

31.03.2022
w sprawie szczegółowego komunikatu XML dotyczącego przekazywania dokumentów rozliczeniowych w postaci dokumentu elektronicznego

Zarządzenie Nr 101/2017/DI

30.09.2017
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych komunikatów XML dotyczących przekazywania w formie elektronicznej danych zawartych w fakturze, rachunku lub nocie oraz rozliczania świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych, zaopatrzenia w wyroby medyczne...

Zarządzenie Nr 32/2014/DI

16.06.2014
Zarządzenie Nr 32/2014/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 czerwca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych komunikatów XML dotyczących przekazywania w formie elektronicznej danych zawartych w fakturze, rachunku lub nocie...
Zobacz więcej