Dla Świadczeniodawcy

Komunikat SP_ROZ

Opis ogólny

Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia strukturę komunikatu słownika kodów specjalnego rozliczenia generowanego przez system Centralne Zasoby Słownikowe na podstawie słownika kodów specjalnego rozliczenia SP_ROZ.

Słownik kodów specjalnego rozliczenia jest słownikiem ciągłym.

Słowniki publikowane są na stronie http://slowniki.nfz.gov.pl/