Dla Świadczeniodawcy

Komunikat PRU/SWU

Opis ogólny

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że uruchomiona została funkcjonalność umożliwiająca import danych do Systemu Rozliczeń Uzdrowisk za pomocą komunikatów PRU (informacje o przyjazdach) oraz SWU (informacje o udzielonych świadczeniach) dostępnych poniżej. Import do systemu jest domyślnie wyłączony. W celu jego uruchomienia i nadania odpowiednich uprawnień do importu plików lub wysłać e-mail zawierający kod świadczeniodawcy oraz login użytkownika któremu należy nadać uprawnienia do importu.