Dla Świadczeniodawcy

Komunikat PRU/SWU

Opis ogólny

Narodowy Fundusz Zdrowia  udostępnia aktualnie obowiązujące wersje komunikatów PRU (informacje o przyjazdach) oraz SWU (informacje o udzielonych świadczeniach) w ramach istniejącej funkcjonalności umożliwiającej import danych do Systemu Rozliczeń Uzdrowisk.

Import do systemu jest domyślnie wyłączony. W celu jego uruchomienia i nadania odpowiednich uprawnień do importu plików XML w systemie SRU, należy na adres:  wysłać e-mail zawierający kod świadczeniodawcy oraz login użytkownika, któremu należy nadać uprawnienia do importu.

Lista komunikatów PRU/SWU

Komunikat PRU/SWU

14.12.2023
Narodowy Fundusz Zdrowia udostępnia aktualnie obowiązujące wersje komunikatów PRU (informacje o przyjazdach) oraz SWU (informacje o udzielonych świadczeniach) w ramach istniejącej funkcjonalności umożliwiającej import danych do Systemu Rozliczeń Uzdrowisk
Zobacz więcej