Dla Świadczeniodawcy

Komunikat LEK

Ogólny opis

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.) Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia szczegółowy komunikat sprawozdawczy XML dotyczący danych refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydawanych na recepty, przekazywanych przez apteki ogólnodostępne.

Lista komunikatów LEK

Komunikat DGL

26.03.2024
Komunikat w sprawie prawidłowego sposobu obliczania odpłatności pacjenta posiadającego uprawnienie dodatkowe dla leków z wykazu G1 lub G2 obwieszczenia Ministra Zdrowia.

Komunikat DGL

04.12.2023
Wprowadzona została nowa wersja Wzoru komunikatów elektronicznych wymiany danych pomiędzy aptekami a Narodowym Funduszem Zdrowia (wersja 3.1).

Komunikat DGL

25.09.2023
Zmiany w komunikacie elektronicznym LEK
Zobacz więcej