Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym AZP-2611-18/2003

20.11.2003
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że z dniem 19.11.2003 r. upłynął termin składania ofert na przetarg nieograniczony na rozbudowę serwerów bazodanowych.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym AZP-2611-19/2003

29.09.2003
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że z dniem 22.09.2003 r. upłynął termin składania ofert na przetarg nieograniczony na ochronę mienia w pomieszczeniach Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ przy ul. Koszykowej 78 w Warszawie.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym AZP-2611- 13/2003

29.09.2003
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że z dniem 18.09.2003 r. upłynął termin składania ofert na przetarg nieograniczony na dostawę stacji roboczych.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym AZP-2611-16/2003

12.09.2003
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że z dniem 3.09.2003 r. upłynął termin składania ofert na przetarg nieograniczony na wykonywanie serwisu serwera iSeries 830 wraz z osprzętem

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym AZP-2611-17/2003

28.08.2003
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że z dniem 28.08.2003 r. upłynął termin składania ofert na przetarg nieograniczony na ochronę mienia w obiekcie Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ przy ul. Koszykowej 78 w Warszawie

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym AZP-2611-14/2003

20.08.2003
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że z dniem 12.08.2003 r. upłynął termin składania ofert na przetarg nieograniczony na druk Biuletynu Narodowego Funduszu Zdrowia