Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DSOZ

17.02.2014
Typ zestawu świadczeń (tryb realizacji świadczeń)

Komunikat dla świadczeniodawców

05.03.2013
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie prawidłowej procedury weryfikowania i rozliczania świadczeń zdrowotnych na podstawie unijnych przepisów o koordynacji.

Komunikat dla świadczeniodawców

24.04.2012
Komunikat w sprawie przekazywania w komunikacie szczegółowym NFZ, dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy), wartości w elemencie nfz:spo.

Komunikat DSOZ

17.06.2011
Komunikat DSOZ dotyczący sprawozdawania świadczeń w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Komunikat DSOZ

16.06.2011
Komunikat w sprawie zasad wyliczania czasu trwania hospitalizacji w całodobowych oddziałach psychiatrycznych i leczenia uzależnień

Komunikat DSOZ

01.04.2011
Informacja dotycząca zasad sprawozdawania hospitalizacji, podczas której zastosowano u pacjenta radioterapię i chemioterapię.