Aktualności

Aktualności Centrali

Dlaczego warto zabrać na wakacje kartę EKUZ?

07-06-2022
 • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego ułatwia korzystanie z opieki medycznej w państwach Unii Europejskiej, EFTA oraz w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

 • Dzięki karcie EKUZ otrzymasz pomoc medyczną w ra­mach publicznego systemu opieki zdrowotnej na identycznych zasadach, jak osoby ubezpieczone w państwie, do którego podróżujesz.

 • Kartę EKUZ otrzymasz bezpłatnie.

 • W 2021 roku wydaliśmy ponad 1,7 mln Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego.

 

Co to jest EKUZ?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest unijnym dokumentem, który potwierdza Twoje prawo do świadczeń medycznych. EKUZ jest honorowana w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz EFTA (Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii)*. W razie nagłej choroby lub wypadku EKUZ uprawnia Cię do skorzystania z pomocy lekarza, lub hospitalizacji za granicą.

Co istotne, będziesz mógł skorzystać z pomocy medycznej na identycznych prawach, które obowiązują osoby ubezpieczone w państwie, do którego podróżujesz.

WAŻNE!

Zakres finansowanych w ramach EKUZ rodzajów pomocy lekarskiej może różnić się w poszczególnych państwach.

PRZECZYTAJ: Zasady w poszczególnych państwach

 

Pamiętaj! Dzięki karcie EKUZ masz prawo do leczenia:

 • niezbędnego i nieplanowanego
 • w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa
 • na takich samych zasadach, jak obywatele danego państwa.

Jeśli w danym państwie pacjent pokrywa część kosztów za wizytę u lekarza, to także dla Ciebie będzie ona częściowo odpłatna.


Kto może wyrobić EKUZ i jak to zrobić?

EKUZ przysługuje każdej osobie, która jest ubezpieczona w Polsce. Mogą otrzymać ją też niektóre osoby nieubezpieczone, które mają prawo do leczenia na podstawie szczególnych uprawnień (np. dzieci do 18 lat, które nie mogą być zgłoszone do ubezpieczenia przez rodzica lub dziadka).

Wniosek o wydanie EKUZ możesz złożyć:

Jeśli złożysz wniosek w placówce NFZ, Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego otrzymasz od ręki.

WARTO WIEDZIEĆ

W 2021 r. Narodowy Fundusz Zdrowia wydał ponad 1,7 mln kart EKUZ.

 

EKUZ przez IKP? To prostsze niż myślisz

Jeśli chcesz złożyć wniosek przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP), informację o karcie EKUZ znajdziesz w zakładce „Moje konto”, poniżej informacji o Twoim ubezpieczeniu zdrowotnym. Następnie wybierz przycisk „Złóż wniosek”.

SPRAWDŹ: Załóż lub zaloguj się do Internetowego Konta Pacjenta


Jak długo EKUZ jest ważna i ile kosztuje?

 • Osobom zatrudnionym albo prowadzącym działalność gospodarczą Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest wydawana na 3 lata.
 • Dzieci i młodzież, którym przysługuje EKUZ, otrzymają kartę ważną do ukończenia 18. roku życia.
 • EKUZ dla emerytów, którzy ukończyli 60 lat – w przypadku kobiet lub 65 lat – w przypadku mężczyzn, będzie ważna aż 20 lat.
WAŻNE!

Wydanie Europejskiej Kar­ty Ubezpieczenia Zdrowotnego jest bezpłatne.

 

Masz pytania? Zadzwoń. Chętnie pomożemy

Skontaktuj się z infolinią Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590. Infolinia działa przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Połączenie jest bezpłatne.

 

* Z bezpłatnego leczenia na EKUZ w Islandii, Norwegii, Liechtensteinie, Szwajcarii, Danii możesz skorzystać tylko, jeżeli jesteś:

 • obywatelem państwa członkowskiego UE
 • bezpaństwowcem lub uchodźcą mieszkającym i podlegającym ustawodawstwu państwa członkowskiego UE, lub członkiem ich rodziny.
Wszystkie aktualności