Dla Pacjenta

Dane teleadresowe

Dedykowany adres email do wysyłki wniosków o EKUZ:

Telefoniczna Informacja Pacjenta - 800 190 590

 

Wybierz Oddział Wojewódzki NFZ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania

Dolnośląski OW NFZ

Kujawsko-Pomorski OW NFZ

Lubelski OW NFZ

Lubuski OW NFZ

Łódzki OW NFZ

Małopolski OW NFZ

Mazowiecki OW NFZ

Opolski OW NFZ

Podkarpacki OW NFZ

Podlaski OW NFZ

Pomorski OW NFZ

Śląski OW NFZ

Świętokrzyski OW NFZ

Warmińsko-Mazurski OW NFZ

Wielkopolski OW NFZ

Zachodniopomorski OW NFZ

Dane teleadresowe polskiej instytucji łącznikowej

Departament Współpracy Międzynarodowej - Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Rakowiecka 26/30
02-528 Warszawa

tel. 800 190 590
e- mail:
https://www.nfz.gov.pl/

Położenie
52° 12' 6.7608" N, 20° 58' 0.336" E