Dla Pacjenta

Wyjeżdżam do...

Państwa, w których obowiązują przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego można podzielić na dwie kategorie: państwa UE oraz państwa EFTA. Od 1 maja 2004 r. Polska jest państwem członkowskim Unii Europejskiej i stosuje przepisy dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Każde państwo członkowskie posiada własny powszechny system opieki zdrowotnej, dlatego wprowadzone zostały wspólne przepisy koordynujące zasady udzielania świadczeń zdrowotnych osobom uprawnionym na podstawie ustawodawstw państw członkowskich. Zasady te określają przede wszystkim: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. Przepisy te obowiązują w 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej.

W celu uzyskania informacji o systemie ochrony zdrowia w wybranym państwie, wybierz jego nazwę z listy:

Austria

Belgia

Bułgaria

Chorwacja

Cypr

Czechy

Dania

Estonia

Finlandia

Francja

Grecja

Hiszpania

Holandia

Irlandia

Islandia

Liechtenstein

Litwa

Luksemburg

Łotwa

Malta

Niemcy

Norwegia

Portugalia

Rumunia

Słowacja

Słowenia

Szwajcaria

Szwecja

Węgry

Wielka Brytania

Włochy