Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DGL - Słownik PRH

23-12-2019

W związku z publikacją Zarządzenia Nr 160/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, Zarządzenia Nr 158/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, oraz obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 listopada 2019 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. poz. 88), , udostępniona została nowa publikacja słownika produktów handlowych wersja 286.

źródło: Departament Gospodarki Lekami

Wszystkie aktualności