Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

22-02-2024

Komunikat dla świadczeniodawców i twórców oprogramowania w sprawie sprawozdawania danych w elemencie personel-real i calk-personel-real (dotyczy komunikatu SWIAD[1])

Bieżącym komunikatem chcemy przypomnieć informacje przekazane we wcześniej publikowanych na stronie centrali NFZ  komunikatach sprawozdawczych:

Komunikat z dnia 9 lutego 2023 r.

Komunikat z dnia 21 kwietnia 2023 r.

Opisywany nowy element calk-personel-real został wprowadzony w celu pozyskania danych o różnych osobach realizujących jednocześnie jedno świadczenie jednostkowe. Obecnie wymagany jest dla świadczeń gwarantowanych rozliczanych:

- w zakresach opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień przy produktach (porady, wizyty, sesje terapeutyczne, grupowe zajęcia terapeutyczne) prowadzonych jednoczasowo przez dwie osoby personelu,

- w  ramach budżetu powierzonego opieki koordynowanej w poz, dla konsultacji lekarza poz z lekarzem specjalistą (lekarz poz- lekarz specjalista).

W przypadku przekazania elementu calk-personel-real jedna z osób tam wykazanych musi być również wykazana w elemencie personel-real .

Nie zalecamy wykorzystywania elementu calk-personel-real do wykazania różnych osób personelu realizującego różne świadczenia jednostkowe wykazywane w jednym kontakcie, zwłaszcza dla świadczeń jednostkowych, dla których decydujący w ich realizacji jest typ personelu. Przy obecnej strukturze komunikatu nie ma bezpośredniego powiązania pozycji rozliczeniowej z konkretną osobą personelu wymienionego w calk-personel-real. Sugerujemy w tych przypadkach stosować dotychczasowy sposób sprawozdawczości z wykorzystaniem elementu pers-real, z danymi osoby realizującej świadczenie lub odpowiedzialnej za realizację świadczeń wykazanych w kontakcie.

 

[1] Komunikat szczegółowy NFZ: Świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy)

Wszystkie aktualności