Aktualności

Aktualności Centrali

Większy dostęp do znieczulenia przy porodzie. Jest zarządzenie Prezesa NFZ

Ważne!
31-05-2024
  • Minister Zdrowia Izabela Leszczyna przedstawiła pakiet dla kobiet „Bezpieczna i świadoma Ja”.

  • Jednym z zaproponowanych rozwiązań jest zapewnienie większego dostępu przyszłych mam do znieczulenia przy porodzie drogami natury.

  • Prezes NFZ podpisał zarządzenie, które wprowadza system nagradzania szpitali za zwiększenie odsetka znieczuleń w porodach naturalnych. Premia może wynieść nawet 21%.

  • Szpitale, które nie zwiększą dostępności do znieczuleń dla pacjentek, otrzymają za poród mniej środków z NFZ.

 

W ponad połowie porodówek w kraju nie wykonano w 2022 r. ani jednego znieczulenia zewnątrzoponowego, a to powinno być standardem. Kobieta ma być godnie traktowana i mieć zapewnioną intymność – podkreśliła Izabela Leszczyna, minister zdrowia, podczas prezentacji pakietu rozwiązań w ochronie zdrowia „Bezpieczna i Świadoma Ja”, który jest adresowany do kobiet.

Ważne miejsce w tym pakiecie zajmuje opieka okołoporodowa, w tym zwiększenie udziału porodów naturalnych ze znieczuleniem.

 

Raport NFZ o porodach: znieczulenia zewnątrzoponowe do porodów naturalnych - 17% w skali Polski

Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował specjalny raport o porodach i opiece okołoporodowej. Z najnowszych danych NFZ wynika, że w 2023 r. odsetek porodów naturalnych ze znieczuleniem zewnątrzoponowym wyniósł 17% w skali całego kraju.

Średnia europejska to ok. 40% znieczuleń w porodach naturalnych.

ZOCZACZ: Raport NFZ. Porody i opieka okołoporodowa

 

Premia finansowa za znieczulenia

Minister Izabela Leszczyna zdecydowała o wprowadzeniu premii finansowej dla szpitali, które zwiększą odsetek znieczuleń do porodów naturalnych.

Przypomnijmy, że NFZ finansuje dodatkowo znieczulenie zewnątrzoponowe do porodów naturalnych. Koszt takiego znieczulenia to ponad 1 tys. zł[1] i jest on dodawany do kosztu samego porodu.

Premia dotyczy zwiększenia udziału znieczuleń zewnątrzoponowych lub podpajęczynówkowych (w uzasadnionych medycznie przypadkach) w ogólnej liczbie porodów naturalnych, w konkretnym szpitalu[2].

Premia jest przyznawana w trzech progach:

  • udział znieczuleń powyżej 10%: współczynnik korygujący (premiowy) wynosi 12%
  • udział znieczuleń powyżej 20%: współczynnik korygujący (premiowy) wynosi 19%
  • udział znieczuleń powyżej 35%: współczynnik korygujący (premiowy) wynosi 21%.

Jednocześnie szpitale, które nie osiągną minimalnego progu 5% udziału znieczuleń w porodach naturalnych (w kwartale), otrzymają niższe wynagrodzenie za poród (o 5%).

 

Od kiedy wchodzą zmiany?

Pierwsze wyliczenie wskaźników nastąpi od 1 lipca 2024 r. za II kwartał 2024 r. i będzie podstawą do zmiany płatności za porody w okresie od 1 lipca do 30 września 2024 r.

 

Szczegóły znajdziesz w zarządzeniu Prezesa NFZ

Zapoznaj się z zarządzeniem Prezesa NFZ z 29 maja 2024 r.

 

To powinno Cię zainteresować:

20 lat Polski w Unii Europejskiej. Leczenie planowane za granicą

NFZ startuje z nowym cyklem edukacyjnym „Zdrowie na pierwszym planie”

Antykoncepcja awaryjna. NFZ opublikował wykaz aptek

 


[1] Aktualna wycena na 2024 r.

[2] Dotyczy grup N01 Poród, N02 Poród mnogi lub przedwczesny oraz N03 Patologia ciąży lub płodu z porodem powyżej 5 dni

Wszystkie aktualności