Aktualności

Aktualności Oddziałów

Ograniczenie dostępności sal obsługi klientów w Narodowym Funduszu Zdrowia w związku z koronawirusem

Ważne!
16-03-2020

W trosce o Państwa bezpieczeństwo ograniczamy zakres usług w obsłudze bezpośredniej od 16 marca 2020 r. do odwołania. W salach obsługi klientów jesteśmy do Państwa dyspozycji tylko w sprawach niezbędnych dla zabezpieczenia pilnych potrzeb zdrowotnych, których nie można załatwić drogą elektroniczną czy telefoniczną.

Zawieszamy tymczasowo usługi:

  • potwierdzania profilu zaufanego (PZ) dla klientów indywidualnych
  • przyjmowania korespondencji w salach obsługi klientów.

Większość usług NFZ można zrealizować elektronicznie lub pocztą tradycyjną.

 

ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE

Uprawnienia do wyrobów medycznych mogą być elektronicznie wystawione i potwierdzone przez osobę, która wystawia zlecenie (lekarza lub inną osobę uprawnioną). Poproś osobę wystawiającą zlecenie o podanie numeru zlecenia (np. telefonicznie, e-mailem lub SMS). Z tak potwierdzonym zleceniem udaj się bezpośrednio do sklepu medycznego lub apteki. Bez konieczności wizyty w NFZ.

Jeśli osoba wystawiająca nie wystawiła i nie zatwierdziła zlecenia elektronicznie:

  • zeskanuj i wyślj e-mailem bądź faksem do oddziału wojewódzkiego NFZ lub, jeśli nie masz takiej możliwości, wyślij je pocztą tradycyjną. Pacjent, lekarz/felczer/pielęgniarka/położna/fizjoterapeuta, przychodnia lub realizator zaopatrzenia w wyroby medyczne, po pozytywnym zweryfikowaniu zlecenia otrzyma od oddziału wojewódzkiego NFZ informację o wygenerowanym przez system e-ZWM numerze zlecenia (np. telefonicznie lub przez e-mail).

albo

  • udaj się bezpośrednio do sklepu medycznego lub apteki, która zdalnie (np. przez e-mail) potwierdzi zlecenie z NFZ. Realizacja zlecenia w sklepie medycznym lub aptece odbywa się po podaniu numeru zlecenia i Twojego numeru PESEL, a w przypadku osób bez numeru PESEL daty urodzenia - bez wydruku papierowego. Podpisujesz jedynie dokument potwierdzenia odbioru wyrobu medycznego.

Nie musisz potwierdzać odbioru wyrobu medycznego, jeśli dostarcza go kurier. Dostawę potwierdza kurier, a apteka lub sklep medyczny zachowuje dokument potwierdzający dostawę.

WAŻNE! Sklep medyczny, apteka musi posiadać umowę z NFZ na realizację zaopatrzenia w wyroby medyczne wydawane na zlecenie oraz dostęp do systemu e-ZWM.

WAŻNE! Więcej znajdziesz w komunikacie.

Zostaniesz przyjęty w sali obsługi pacjentów w oddziale wojewódzkim NFZ tylko w sytuacji niezbędnej dla zabezpieczenia pilnych potrzeb zdrowotnych na miesiąc.

 

LECZENIE UZDROWISKOWE

WAŻNE! Od 14 marca 2020 r. do odwołania, uzdrowiska zawieszają czasowo swoją działalność. Więcej informacji w komunikacie.

Skierowanie do uzdrowiska wyślij pocztą do Twojego oddziału wojewódzkiego NFZ (jeśli lekarz sam go nie wysłał). Wszelkie sprawy związane z kierowaniem na leczenie uzdrowiskowe mogą być załatwione elektronicznie lub pocztą tradycyjną. Każdy etap rozpatrywania Twojego skierowania możesz śledzić przez internet w przeglądarce skierowań na leczenie uzdrowiskowe.

Skorzystaj z przeglądarki skierowań na leczenie uzdrowiskowe

 

UBEZPIECZENIE DOBROWOLNE

Wniosek o zawarcie lub rozwiązanie umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego wyślij pocztą tradycyjną do Twojego oddziału wojewódzkiego NFZ.

Jak ubezpieczyć się dobrowolnie? POBIERZ WNIOSEK

 

UBEZPIECZENIE W NFZ

Wniosek o weryfikację statusu ubezpieczenia zdrowotnego (eWUŚ), a także dotyczący okresów i zasad ubezpieczenia zdrowotnego wyślij e-mailem (skan) lub pocztą tradycyjną do Twojego oddziału wojewódzkiego NFZ

Ubezpieczenia w NFZ

 

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO (EKUZ)

Wniosek o EKUZ możesz złożyć przez ePUAP – potrzebujesz profilu zaufanego (PZ) lub certyfikatu kwalifikowanego, które pozwalają potwierdzić Twoją tożsamość.

Wniosek możesz też pobrać ze strony internetowej NFZ. Zeskanuj wypełniony wniosek i wyślij na adres:

Kartę EKUZ otrzymasz na adres wskazany we wniosku.

Nie zdążyłeś załatwić EKUZ, a jesteś poza granicami kraju? Możesz uzyskać Certyfikat Tymczasowo Zastępujący Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. 

Pobierz wniosek o Certyfikat Tymczasowo Zastępujący kartę EKUZ

 

WNIOSKI UNIJNE

Wniosek o wydanie formularza S1 możesz wysłać pocztą tradycyjną.

Dokument S1

 

ZWROT KOSZTÓW LECZENIA POZA GRANICAMI KRAJU 

Wniosek o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, będących świadczeniami gwarantowanymi, udzielonych na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE - wyślij pocztą tradycyjną.

Refundacja kosztów za leczenie w państwach członkowskich UE/EFTA

 

SKŁADANIE SKARG I WNIOSKÓW

Skargę lub wniosek możesz wysłać do Twojego oddziału wojewódzkiego NFZ:

  • pocztą tradycyjną lub faksem
  • na adres e-mail oddziału wojewódzkiego:
  • za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

NADAWANIE ŚWIADCZENIODAWCOM POZ UPRAWNIEŃ DO POTWIERDZANIA PROFILU ZAUFANEGO

W tej sprawie skontaktuj się telefonicznie lub elektronicznie z Twoim oddziałem wojewódzkim NFZ.

 

BEZPŁATNA INFOLINIA NFZ

Skorzystaj z Telefonicznej Informacji Pacjenta. Zadzwoń pod bezpłatny numer 800 190 590. Infolinia jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu.

Wszystkie aktualności